DSC 6443

Mac Vlijmen zal ook de (vaak onduidelijke) regelgeving van de AVG-wetgeving moeten opvolgen. De bescherming van persoonsgegevens is immers een hot item. Heel veel zal in de loop der jaren door uitspraken van rechtbanken duidelijker worden. Voorlopig dienen wij ons aan een aantal basisprincipes te houden om juridische problemen te voorkomen. Hieronder enkele regels waar we ons aan dienen te houden:

1.   Deelnemer aan wedstrijden verleent bij voorbaat toestemming aan Mac Vlijmen voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s ,beeldmateriaal,  lijsten en dergelijke, waarop de deelnemer of zijn naam zichtbaar is.

2    Alle persoonsgegevens worden door de Mac Vlijmen conform de wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

3   Deelnemers  hebben te allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van, hun persoonlijke gegevens door contact op te nemen met Mac Vlijmen.